Συνδεση Χρηστη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ομάδα Σχολικών Επιτροπών

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2012 - 3η ΔΟΣΗ - 2/11/2012 - 132.669,03 € - ΔΕΠ 12/3/2013

ΕΤΟΥΣ 2013 - 1η  ΔΟΣΗ - 3/1/2013 - 132.669,03 €

ΕΤΟΥΣ 2013 - 2η  ΔΟΣΗ - 7/3/2013 - 132.669,03 €

 

ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΕΤΟΥΣ 2012 - 1η ΔΟΣΗ - 21/11/2012 - 104.930,00 €

ΕΤΟΥΣ 2012 - 2η ΔΟΣΗ - 17/12/2012 - 94.440,00 €

ΕΤΟΥΣ 2012 - 3η ΔΟΣΗ - 21/12/2012 - 94.440,00 €

ΕΤΟΥΣ 2013 - 1η ΔΟΣΗ - 19/6/2013  - 219.300,00 €

ΕΤΟΥΣ 2014 - 24/6/2014 - 224.000,00 €

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

23/5/2013 - 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

6/6/2013  -  11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

7/8/2013  -  15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

3/9/2013  -  16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

19/9/2013  -  17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

8/10/2013  -  18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

21/10/2013  -  19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

7/11/2013   -   20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

2/12/2013  -  21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

14/1/2014  -  1η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

6/2/2014  -  4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

11/3/2014   -  6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

3/4/2014   -  7η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

15/4/2014   -   8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΔΩ)

2/5/2014   -   9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΔΩ)

3/6/2014   -   10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

10/10/2014   -  1η & 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

12/11/2014   -   14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

4/12/2014   -   15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

22/12/2014   -   ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

28/1/2015   -   1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

26/2/2015   -   2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

27/3/2015   -   3η & 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΔΩ)

31/3/2015   -   4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

30/5/2013 - 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

27/6/2013 - 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

2/7/2013 - ΝΕΑ 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

12/9/2013 - 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

12/9/2013 - 9η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

11/10/2013  -  10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(ΑΝΑΒΟΛΗ).

24/10/2013  -  10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

13/2/2014   -   2η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

13/5/2014   -   4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΔΩ)

13/10/2014  -  1η & 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

6/11/2014   -   8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

9/12/2014   -   9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

22/12/2014   -   ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

29/1/2015   -   1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

25/2/2015  -  2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

2/4/2015   -   3η & 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΔΩ)